Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

Frederiksberg, 25/09/2020 - 01:44

FAKTA: Kommission undersøger sag om adskilte asylpar

En undersøgelseskommission har fået til opgave at undersøge forløbet omkring adskillelse af unge asylpar.

Af: /ritzau/

Fredag skal forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) genafhøres af Instrukskommissionen.

Afhøringerne handler om forløbet i sagen om den den ulovlige instruks om at adskille alle asylpar, hvis den ene part var under 18 år.

Den blev udsendt i en pressemeddelelse fra Inger Støjbergs ministerium i februar 2016.

Bliv klogere på, hvad en undersøgelseskommission er:

* Hvad en kommission?

Det er justitsministeren, som udpeger den eller de personer, som skal være medlemmer af undersøgelseskommissionen, og hvem der skal være formand. Formanden skal være jurist.

Justitsministeren udpeger også en person, som skal stå for afhøringer i kommissionen.

Undersøgelseskommissionen kan foretage afhøringer under vidneansvar, og enhver har pligt til at udlevere materiale til kommissionen.

Den er ikke dømmende myndighed, men skal undersøge og redegøre for et begivenhedsforløb.

* Hvad skal Instrukskommissionen helt præcist undersøge?

Kommissionen skal dykke ned i perioden fra den 25. januar 2016, hvor Inger Støjberg for første gang lavede et facebookopslag om asylpar, til tidspunktet for kommissionens nedsættelse den 22. januar 2020.

Centralt i undersøgelsen er den pressemeddelelse, som blev udsendt 10. februar 2016, om at ingen mindreårige asylansøgere måtte indkvarteres sammen med en ældre ægtefælle.

Alle mundtlige og skriftlige instruktioner til Udlændingestyrelsen og al kommunikation omkring pressemeddelelsen skal granskes.

Undersøgelsen skal også se på de oplysninger, som både Folketingets Ombudsmand og Folketinget har fået om forløbet.

* Hvad kan det ende med?

Kommissionen skal til sidst vurdere, om der er nogen, som har begået fejl eller forsømmelser, de kan drages til ansvar for.

Det er ikke undersøgelseskommissionen opgave at afsige en egentlig dom eller lignende i sagen.

Med hensyn til ministres rolle i sagen, så kan undersøgelseskommissionen ikke udtale sig om, hvorvidt de har begået fejl. Det tilkommer Folketinget at tage stilling til det.

På baggrund af undersøgelseskommissionen redegørelse, kan et flertal i Folketinget så beslutte, om der skal rejses en sag mod en minister i rigsretten.

Kilder: Retsinformation.dk, Justitsministeriet og Instrukskommissionen.dk.

/ritzau/

Nyhedsarkiv