Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

 Seneste Forbrug og sundhed

København, 04/12/2023 - 15:00

FAKTA: Største stigning i folkepensionen i næsten 15 år

* I 2024 stiger den maksimale folkepension før skat med op til 6.700 kroner sammenlignet med sidste år.

* Det svarer til en stigning på 3,5 procent og er den højeste stigning i folkepensionen siden 2010.

* Nedenstående beløb viser, hvad man kan få i folkepension årligt. Stigningen er lavere for par.

* Enlig uden ældrecheck - 179.328 kroner.

* Enlig med ældrecheck - 199.228 kroner.

* Par uden ældrecheck - 132.360 kroner hver.

* Par med ældrecheck - 152.260 kroner hver.

Kilder: retsinformation.dk og Danica Pension.

/ritzau fokus/

Læs Mere >>

København, 04/12/2023 - 10:35

FAKTA: Typer af fravær i folkeskolen

* Sygefravær: Elevens fravær skyldes sygdom.

* Ulovligt fravær: Fravær, hvor elevens forældre har undladt at underrette skolens leder om fraværsårsagen eller undladt at efterkomme eventuel anmodning om en lægeattest.

* Lovligt fravær: Ekstraordinær frihed på grundlag af skolelederes afgørelse efter en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som fraværet vil indebære for eleven og for klassen.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

/ritzau fokus/

Læs Mere >>

København, 04/12/2023 - 10:00

Højt fravær i folkeskolen vækker bekymring

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hver femte elev i folkeskolen har en fraværsprocent over ti. Og højt fravær er som regel et udtryk for stærk mistrivsel, lyder det fra ekspert.

Andelen af folkeskolebørn med mere end ti procents skolefravær er taget til de seneste år trods et fald i dette skoleår.

Ifølge de nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet havde 20 procent af eleverne i folkeskolen mere end ti procent fravær i løbet af skoleåret 2022/2023, mens det gjaldt for 26 procent af eleverne skoleåret før.

Men selv om andelen er faldet, er det stadig bekymrende, lyder det fra ph.d. i pædagogisk psykologi og kognitiv psykoterapeut med speciale i børn og unge Tine Basse Fisker.

- Den mængde fravær er som regel et udtryk for stærk mistrivsel. Nogle har svært ved at finde en plads i fællesskabet og har svært ved at få fornemmelsen af, at de er vigtige for nogen, siger Tine Basse Fisker og fortsætter:

- Når børn er i så stærk mistrivsel, at de holder op med at komme i skole, er selve skolefraværet ikke det primære problem - det er selve mistrivslen.

Ifølge Tine Basse Fisker har fraværsprocenten blandt folkeskoleelever med mere end ti procent fravær i mange år ligget på 10-14 procent.

Hvorfor vi pludselig har set så stor en stigning, er ikke så let at komme med et præcist svar på.

- Det stikker i utroligt mange retninger. Mange peger på coronapandemien og skolereformen, som underliggende faktorer, men det er kun to brikker i et meget komplekst puslespil, siger hun.

- Selv om vi oplevede en eksplosiv stigning i fravær under pandemien, er det vigtigt at erkende, at de aktuelle udfordringer strækker sig langt ud over pandemiens ramme.

Covid-19 kan have haft betydning for registrering af elevfravær, og man regner derfor med en mere upræcis fraværsregistrering i den periode.

- Men pandemien i sig selv kan ikke være den eneste grund, for det forklarer ikke det stadig høje fravær i 2022 og 2023, siger Tine Basse Fisker.

Hun peger desuden på, at tallet er et minimumtal, fordi man i statistikkerne ofte ikke tæller de børn med, som ikke har været i skole i mere end et år.

- Derfor er der også et mørketal, som vi ikke rigtig kender størrelsen på, siger hun.

Hos Børns Vilkår er det heller ikke nemt at sætte en finger på, hvad der præcis er årsagen til den høje fraværsprocent.

- Der er mange ting, som ligger til grund for det her, og det er vigtigt, at vi går nysgerrigt til værks, siger uddannelsesfaglig konsulent Sanne Lind.

- For nogle børn kan det kobles til mistrivsel, og det kan være forhold i skolen som mange lærerskift, mobning samt ting, der foregår derhjemme.

Og jo længere tid, barnet er væk fra skolen, jo sværere bliver det også at komme tilbage, påpeger Sanne Lind.

For at spotte mistrivsel hos et barn er det vigtigt, at man som forældre ikke kommer til at negligere barnets udtryk. For der kan ligge noget bagved.

- De kan starte med at sige, at de har ondt i maven, eller at de ikke vil i skole, fordi det er kedeligt, påpeger hun.

- Lukker barnet i, så kan du prøve at få dialogen i gang på en god måde. Lav noget hyggeligt, mens du spørger ind og hjælper barnet med at sætte ord på det, der er svært.

Ifølge ph.d. i pædagogisk psykologi Tine Basse Fisker sker der udsving i fraværet allerede tidligt i skoletiden.

- I overgangen fra fjerde klasse begynder der at ske noget, og vi ser også et udsving i syvende. Tiendeklasserne er dem med mest fravær.

- Det er især piger omkring teenageårene, som er mest i mistrivsel, siger Tine Basse Fisker.

Ifølge forskeren spiller skolen, relationen mellem eleverne og elevernes relation til de voksne en stor rolle, når det kommer til elevernes trivsel.

Hun peger på, at børnene, fra de er helt små, skifter voksne i et stort omfang, og at det blandt andet går ud over relationsdannelsen og et trygt miljø.

/ritzau fokus

Læs Mere >>

København, 04/12/2023 - 10:00

FAKTA: Typer af fravær i folkeskolen

* Sygefravær: Elevens fravær skyldes sygdom.

* Ulovligt fravær: Fravær, hvor elevens forældre har undladt at underrette skolens leder om fraværsårsagen eller undladt at efterkomme eventuel anmodning om en lægeattest.

* Lovligt fravær: Ekstraordinær frihed på grundlag af skolelederes afgørelse efter en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som fraværet vil indebære for eleven og for klassen.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

/ritzau fokus/

Læs Mere >>

København, 03/12/2023 - 08:00

FAKTA: Hold varmen i sommerhuset

* Stil radiatorernes termostater ens, og hold alle døre åbne indendørs.

* Træk gardinerne for om aftenen og natten for at minimere varmetabet ved vinduerne, og træk dem fra om dagen for at få lys og varme ind.

* Hold øje med dit varmeforbrug, når du er i sommerhuset. En uventet stigning kan skyldes problemer med dit varmeanlæg.

Kilde: Tekniq Arbejdsgiverne.

/ritzau fokus/

Læs Mere >>

København, 04/12/2023 - 12:00

FAKTA: Hvad er skimmelsvampesporer?

* Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, som kan vokse både udendørs og indendørs, hvor der er fugt og organisk materiale.

* Skimmelsvampe formerer sig ved sporer, som spredes med vinden over store afstande ligesom pollen.

* Der findes mange tusinde forskellige skimmelsvampe, som hver især danner millionvis af sporer. De vigtigste udendørs skimmelsvampesporer, som kan være årsag til allergi i Danmark, kommer fra slægterne Alternaria og Cladosporium.

* Har du spørgsmål til de udendørs svampesporer, har Astma-Allergi Danmark en rådgivningslinje, der kan kontaktes på telefonnummer 43 43 42 99.

Kilde: Astma-Allergi Danmark.

/ritzau fokus/

Læs Mere >>

København, 04/12/2023 - 12:00

Skumle svampesporer kan gemme sig i dit pyntegran

Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix

Når du tager naturen med indenfor til jul, risikerer du at vække udendørs skimmelsvampesporer op fra deres dvale, og de kan aktivere allergi.

Går du rundt og nyser, som sprang birketræerne ud netop nu? Så kan det være, du skal kaste et kritisk blik på juledekorationen på bordet eller brændekurven i hjørnet af stuen.

For de kan sende udendørs skimmelsvampesporer ud i luften, der kan frembringe allergiske reaktioner, fortæller Christine Højer Eriksen, der er sundhedsfaglig koordinator i patientforeningen Astma-Allergi Danmark.

- De udendørs skimmelsvampesporer er ikke særligt aktive ude i naturen lige nu, men når vi tager noget fra naturen med indendørs, hvor der er varme og lys, bliver de aktiveret og kan give symptomer som løbende øjne, løbenæse, mange nys og besværet vejrtrækning, siger hun.

Svampesporerne kan gemme sig på dit brænde, juletræet og dekorationspynt som grangrene, mos og kogler.

Og for nogle skaber de store gener. Det mærker man hvert år på Astma-Allergi Danmarks rådgivningslinje.

- Der er nogle, der bliver rigtig dårlige, og nogle ringer ind og siger: "Det er hver jul, jeg bliver syg. Det ødelægger december måned". Det kan både være på arbejdspladsen og i folks stuer, at folk bliver dårlige, men de kender ofte ikke årsagen, siger Christine Højer Eriksen.

Du kan minimere mængden af udendørs skimmelsvampesporer ved at droppe at pynte op med kogler og gran fra skoven og eventuelt overveje et juletræ af plastik.

Stikker det for dybt i dit julehjerte at sige farvel til den ægte vare, kan du prøve at skylle juletræ og pyntegran med haveslangen, inden du tager det med indenfor, og på den måde forsøge at mindske antallet af svampesporer, der sidder på det grønne.

- Lad juletræet stå og tørre i et fyrrum eller i garagen, og tag det eventuelt først ind, lige inden det skal bruges, eller lad det stå i en udestue, og bær det så ud igen, når I har danset om det, råder Christine Højer Eriksen.

At udendørs skimmelsvampesporer påvirker allergikere, bekræfter et studie fra Aarhus Universitet. Her har forskere fundet ud af, at jo større mængden af skimmelsvampesporer er i luften, jo flere havner på hospitalet med akut astma.

- Det er en vigtig erkendelse. For hidtil er effekten af disse svampesporer måske blevet undervurderet i det daglige af dem, der taler med patienterne, siger Torben Sigsgaard, der er professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og står i spidsen for undersøgelsen.

- Det er en sjælden lidelse, men dem, der er ramt af den, er hårdt ramt, tilføjer han.

De udendørs skimmelsvampesporer er aktive i luften omkring os i perioden fra sensommeren og frem til den første frost et godt stykke hen på efteråret.

- De, der har problemer med astma og allergi, oplever en forværring uden for det, de normalt ser som sæsonen, og det kan gøre det svært for dem at håndtere det.

- Men nu kan det her være en forklaring på, hvorfor de ikke kommer over deres almindelige allergi i slutningen af efteråret, fortæller Torben Sigsgaard og tilføjer, at sæsonen har været ekstra lang i år på grund af det milde vejr.

Mistænker du, at du reagerer på de udendørs skimmelsvampesporer, anbefaler Astma-Allergi Danmark, at du kontakter din egen læge for at få foretaget en allergitest.

/ritzau fokus/

Læs Mere >>