Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

København, 20/10/2021 - 10:54

Tilsyn til Danske Bank: Hvidvask-tiltag skal hurtigere på plads

Det svenske finanstilsyn mener, at Danske Bank har været for langsom til at få tiltag mod hvidvask på plads.

Jacob Gronholt-Pedersen/Reuters

Af: /ritzau/

Der er mangler i Danske Banks arbejde med at sikre, at banken ikke bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Sådan lyder det fra det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen.

Meldingen kommer, efter at tilsynet i 2020 startede en undersøgelse i Danske Banks svenske afdeling.

Finanstilsynet skriver, at Danske Bank har rettet nogle af manglerne og fremlagt handlingsplaner, men at det tager for lang tid at gennemføre foranstaltningerne. Derfor kræver tilsynet nu, at Danske Bank retter op.

Danske Bank har fået en frist til 30. juni 2022 om at få udbedret manglerne.

I det svenske finanstilsyn mener Karin Lundberg, der er direktør for bankområdet, at det er vigtigt, at Danske Bank får styr på sit værn mod misbrug.

- Den generelle risikovurdering er afgørende for, hvordan en bank udformer sit arbejde mod hvidvask og finansiering af terror, da den ligger til grund for væsentlige dele af bankens øvrige tiltag på området.

- Det er derfor ekstremt vigtigt, at banken hurtigst muligt får rettet op på disse mangler, siger hun i pressemeddelelsen.

Hos Danske Bank anerkender Satnam Lehal, der er vicedirektør for compliance og ansvarlig for compliance inden for finansiel kriminalitet, at tiltagene skal hurtigere på plads.

- Banken er i gang med en flerårig styrkelse af sin kontrol med økonomisk kriminalitet og har gjort betydelige fremskridt siden 2019. Vi er på rette vej til at afslutte dette arbejde inden udgangen af 2023. Vi anerkender det svenske finanstilsyns afgørelse.

- Banken havde allerede identificeret behovet for større arbejde med risikovurdering af produkter og services, men vi noterer os tilsynets beslutning han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/

Nyhedsarkiv