Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

København, 12/04/2019 - 10:54

Saudiarabisk forkynder er fjernet fra dansk sanktionsliste

Salman Bin Fahad Alodah optræder ikke mere på liste over religiøse forkyndere med indrejseforbud til Danmark.

Af: /ritzau/

Den saudiarabiske religiøse forkynder Salman Bin Fahad Alodah er blevet fjernet fra listen over religiøse forkyndere, som ikke må rejse ind i Danmark.

Det fremgår af listen "Religiøse forkyndere med indrejseforbud" på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Det er ifølge Radio24syv første gang, at Udlændingestyrelsen har taget en person af listen, som nu tæller 18 personer.

Udlændingestyrelsen ønsker over for Ritzau ikke at oplyse, hvorfor Salman Bin Fahad Alodah er blevet fjernet fra listen.

Det er også uklart, præcis hvorfor han kom på listen i foråret 2017.

Af dokumenter fra Udlændingestyrelsen, som Radio24syv har fået aktindsigt i, fremgår det, at han har udtalt sig kontroversielt om homoseksualitet.

Der står, at han blandt andet har beskrevet homoseksualitet som "unormale impulser", der fører til ødelæggelse og sammenbrud af samfundet.

Islamforsker Niels Vinding fra Københavns Universitet siger til Radio24syv, at Salman Bin Fahad Alodah i øjeblikket sidder varetægtsfængslet i Saudi-Arabien med udsigt til dødsstraf.

FN omtaler ham som menneskerettighedsforkæmper og reformist og anmodede i januar i år Saudi-Arabien om at løslade ham.

En udlænding kan komme på listen, hvis denne i sit virke som religiøs forkynder har udvist en adfærd, så man kan tro, at udlændingen vil udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark, hvis vedkommende fik lov til at indrejse og opholde sig i landet.

Der skal samtidig være en vis sandsynlighed for, at udlændingen vil tage til Danmark.

Adfærden kan både bestå af ytringer eller handlinger, og adfærden kan være udvist i udlandet eller i forbindelse med tidligere ophold i Danmark.

Det er Udlændingestyrelsen, der afgør, om en udlænding, der virker som religiøs forkynder, skal optages på den nationale sanktionsliste.

Hvis man bliver optaget på listen, sker det for to år ad gangen. Hvis en udlænding står på listen og alligevel rejser ind i Danmark, kan udlændingen blive straffet med bøde eller fængsel i op til tre år.

/ritzau/