Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

København, 09/01/2022 - 10:57

Sager mod politifolk er visnet under efterforskningen

Statsadvokat ser "af og til", at sager forældes, mens de undersøges af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Af: /ritzau/

I nogle tilfælde er sager mod politifolk blevet forældet, mens de har været under efterforskning hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Når en sag forældes på skrivebordet hos efterforskerne, betyder det, at der allerede af den grund ikke kan rejses en straffesag.

Det er de to statsadvokater, som modtager redegørelser fra DUP om efterforskningen, og som derefter beslutter, hvad der skal ske - for eksempel om der skal rejses tiltale.

Hos statsadvokaterne i den østlige og den vestlige del af landet er der forskellige oplevelser af, hvor ofte sager forældes undervejs i processen.

- Det sker af og til, men ikke jævnligt, siger vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich hos Statsadvokaten i København.

Statsadvokat Jakob Berger Nielsen fra Viborg har en anden erfaring:

- Det er bestemt noget, som meget sjældent er sket, siger han.

Ritzau har kendskab til fire konkrete eksempler fra de sidste par år.

Ifølge straffeloven forældes en sag om pligtforsømmelse efter to år. Det samme gælder bestemmelsen om at videregive fortrolige oplysninger. Men hvis tavshedspligten overtrædes for at tjene penge, eller hvis der er andre særligt skærpende omstændigheder, indtræder forældelse først efter fem år.

Uret kan dog sættes i stå, hvis der for eksempel rejses sigtelse.

Hos Statsadvokaten i København siger vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich:

- Vi skal alle være meget opmærksomme på forældelsesfrister, og det er også noget, vi har drøftet med DUP. Man skal forsøge at gardere sig.

- Men nogle gange kan det være svært. I løbet af en efterforskning kan det vise sig, at fristen rykkes, fordi det viser sig, at en anden bestemmelse end oprindeligt troet er mere relevant, eller at mistanken rettes imod andre personer end først antaget, siger Gyrithe Ulrich.

Så sent som i december har statsadvokaten på et kontaktmøde med DUP peget på problemet.

Hos DUP oplyser kontorchef Claes Vestergaard, at man ikke fører statistik over sager, der forældes undervejs.

Men "Politiklagemyndigheden er meget opmærksom på at undgå situationer, hvor et eventuelt strafansvar forældes, mens sagen efterforskes af Politiklagemyndigheden."

I de tilfælde, hvor det er sket, har "Politiklagemyndigheden beklaget dette", skriver han.

/ritzau/

Nyhedsarkiv