Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

København, 02/10/2021 - 10:50

Pædagoger på fritidsområdet oplever stigende mistrivsel hos børn

En tredjedel af pædagogerne svarer, at de i mindre grad har tid til at arbejde med børns trivsel og udvikling.

Af: /ritzau/

Næsten hver tredje pædagog oplever, at de kun i mindre grad har tilstrækkelig tid til at tage sig af børnenes trivsel og udvikling.

Det viser en undersøgelse foretaget af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl) om forholdene i skole- og fritidsordningerne.

31 procent giver det svar, mens to procent svarer, at de slet ikke har tid.

Over halvdelen svarer, at de oplever, at antallet af børn og unge, der mistrives, er stigende.

Det skriver Berlingske.

Elisa Rimpler, der er formand for Bupl, mener, at undersøgelsens tal er bekymrende.

- Der er grund til at slå alarm. Det er i fritidsordningerne, vi har muligheden for at forebygge mistrivsel, og det kan vi ikke med de rammer, vi har nu, fordi normeringerne er så dårlige, siger hun til avisen.

Mistrivslen kommer ifølge Elisa Rimpler til udtryk ved, at børnene er kede af det, vrede, trætte eller uoplagte efter skole samt usikre eller urolige. Nogle havner oftere i konflikt eller føler, at de ikke er gode nok til ting.

- Det er alt sammen udtryk for børn, der mistrives. Mange af de her signaler er jo noget, vi tager rigtig alvorligt, fordi det er signaler fra børn om, at der er noget galt.

- Det vigtigste for en pædagog er så ikke alene at se det. Udfordringen er jo, at når man samtidig har kæmpe store grupper af børn, har man ikke nogle muligheder for at gøre meget ved det, siger Elisa Rimpler til Ritzau.

Desuden har 31 procent af pædagogerne svaret, at da de senest stod alene med en børnegruppe, var det i deres øjne uforsvarligt eller farligt, fordi gruppen var for stor.

Det er 23.200 pædagoger og ledere, der har deltaget i undersøgelsen, som er gennemført i perioden 29. august til 13. oktober i år.

6042 af dem arbejder med børn og unge i alderen 6-18 år, og det er disse besvarelser, notatet bygger på.

Berlingske skriver, at Folketingets partier har indkaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til et møde om et løft af fritidspædagogikken inden starten af september.

Mødet er endnu ikke blevet afholdt.

Børneordførerne fra Radikale Venstre, SF, Venstre og Enhedslisten er enige om, at der er grund til bekymring på baggrund af rapporten.

Enhedslisten, SF og Radikale Venstre mener, at der bør etableres minimumsnormeringer.

Det er Venstres børneordfører, Ellen Trane Nørby, ikke afvisende over for, selv om hun frygter, at det kan gå ud over forældrebetalingen, som der på nuværende tidspunkt ikke er et lovmæssigt loft over.

Pernille Rosenkrantz-Theil har ikke ønsket at stille op til interview med Berlingske, men henviser til Jens Joel, der er Socialdemokratiets børneordfører.

Han anerkender, at føromtalte møde er forsinket og påpeger, at undersøgelsen fra Bupl ikke peger på, hvor mistrivslen opstår.

Jens Joel kommer hverken med en dato for, hvornår mødet skal holdes eller et svar på, hvad regeringen ønsker at gøre for fritidspædagogikken. Han afventer drøftelserne med de øvrige partier.

/ritzau/

Nyhedsarkiv