Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

København, 26/02/2021 - 10:31

OVERBLIK: Hovedkonklusioner i Klimarådets statusrapport

Folketinget bør de kommende år vedtage nye tiltag, som reducerer udledningen af drivhusgasser, mener klimaråd.

Af: /ritzau/

Danmark har et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

Men det mål bliver ikke nået med regeringens nuværende klimaindsats, konkluderer Klimarådet i en statusrapport fredag.

Her følger et overblik over de vigtigste konklusioner i ekspertorganets rapport:

* Klimarådets vurderer, at regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at klimalovens 70-procentsmål i 2030 nås. Der er derfor behov for nye initiativer.

* Folketingets partier har siden juni 2020 indgået en række aftaler, som vil bringe Danmark tættere på at opfylde målet.

Klimarådet vurderer, at aftalerne tilsammen vil opfylde cirka en tredjedel af behovet for nye reduktioner af drivhusgasudledninger. Med aftalerne forventes en reduktion i 2030 på cirka 54 procent sammenlignet med 1990.

* Det er endnu uklart, hvordan regeringen har tænkt sig at opfylde de resterende cirka to tredjedele af reduktionsbehovet. Det er kritisk, fordi tiden er knap set i lyset af opgavens betydelige omfang, og fordi regeringen i høj grad forventer at basere målopfyldelsen på nye og uprøvede teknologier.

* Derfor er det afgørende, at der hurtigst muligt lægges en klar strategi med tidsplaner, processer og milepæle for udvikling og implementering af teknologier og initiativer, som tilsammen sikrer, at de forventede reduktioner kan nås i 2030.

* Regeringen og Folketinget bør i de kommende år vedtage konkrete virkemidler, der sikrer yderligere reduktioner af udledningerne i 2030. Det gælder også på områder, hvor der er indgået politiske aftaler i 2020.

* Danmark er tæt på at opfylde sine nuværende EU-forpligtelser på energi- og klimaområdet som følge af de indgåede aftaler i det forgangne år.

* Regeringens første globale klimastrategi stemmer godt overens med klimalovens ønsker. Men der mangler information og bedre sammenhæng mellem strategi og afrapportering af effekterne af den globale indsats.

Kilde: Klimarådets statusrapport 2021.

/ritzau/

Nyhedsarkiv