Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

Dette indeholder sponsoreret indhold

Skal du tjekke et firmas likviditet?

Måske er du ved at indlede at samarbejde med et firma, du ikke har det store kendskab til, men som virker som noget, der kan forøge salget i din egen virksomhed. Du har måske allerede holdt et møde med den pågældende virksomhed, men søger specifik viden om firmaets soliditet. Det kan være vigtigt at vide noget om disse ting, før et samarbejde for alvor påbegyndes.

Hos Visma Rating DK kan du søge viden om en virksomheds likviditet og samtidigt finde en masse andre vigtige oplysninger. Visma Rating DK er meget overskueligt opbygget, så du nemt kan finde de oplysninger, du søger. Det er meget enkelt og intuitivt og du får hurtigt dannet dig et overblik over den pågældende virksomheds profil og nøgletal. Det er smart, når du hurtigt skal finde oplysning. Visma Rating DK er i øvrigt leverandør af kreditvurderinger til brugere af det kendte regnskabsprogram Dinero.

Overskuelig grafik

Visma Rating DK er opbygget meget enkelt. Der er ingen forstyrrende eller distraherende elementer, så du kan hurtigt finde vej til alle de oplysninger du skal bruge. Der er farvemarkeringer af, for eksempel, røde og grønne tal. Alt er opstillet i let overskuelige kolonner, så du hurtigt finder frem til svaret på det specifikke spørgsmål, du søger svar på.

Meget information kan være svær at sætte op, så en bruger kan gå til det og med lethed finde frem. Her er Visma Rating DK fantastisk til at sætte selv komplekse firmaers tal og strukturer op, så de er umiddelbart tilgængelige og forståelige. Du vil opleve at din nysgerrighed finder svarene på alle de spørgsmål, du ønsker svar på i forhold til en specifik virksomhed.

Tør vi indlede et samarbejde?

Visma Rating DK hjælper dig med oplysninger, som kan afdække forhold, som muligvis kunne være risikable ved indgåelse af et eventuelt samarbejde. Men samtidig kan Visma Rating DK også komme med den positive overraskelse, at her er faktisk et sundt firma, der kan levere det, du har brug for, og som endda virker solidt og robust. Et firma, som vil være særdeles godt at indgå iet samarbejde med.

Visma Rating DK giver dig en tryghed ved at stille viden til rådighed som du kan bruge, hvis du skal finde en partner eller leverandør. Gennem Visma Rating DK kan du undersøge om der er basis for fremtidig samhandel og synergi. Visma Rating DK er et værkstøj for dig, der handler og samarbejder med andre virksomheder og er afhængig af deres likviditet og bundlinjetal.

Gennemsigtighed er nøglen

Er man afhængig af vigtige oplysninger om en eventuel fremtidig samarbejdspartner, så er gennemsigtighed afgørende for om man kan verificere sine indtryk. En virksomhed, man ønsker at samarbejde med, skal helst være sund, så man ikke pludselig står og har en stor opgave, men ikke kan klare den, fordi samarbejdspartneren er gået konkurs.

Man kan sikre sig et langt stykke af vejen ved at besøge Visma Rating DK og tjekke sin kommende samarbejdspartner ud. Visma Rating DK giver dig den nødvendige gennemsigtighed, når du skal træffe afgørende valg.