Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

Dette indhold er sponsoreret

Hvad er spildevand?

Du har sikkert hørt i flere sammenhænge folk snakke om spildevand. Måske du altid har været lidt i tvivl om, hvad er spildevand, og hvorfor der er så mange, der snakker om det. Det kan godt være svært at vide hvad spildevand er, hvis man ikke er ordentlig informeret. Det kan du finde et svar på i denne artikel. Her vil vi gøre dig klogere på, hvad spildevand er, og hvorfor det er så problematisk.

Hvad er spildevand?

Hvad er spildevand egentlig?

Spildevand er det vand, der kommer fra husholdninger, industrier og forskellige erhvervsvirksomheder. Alt, hvad der ryger i afløbet, betragtes som spildevand. Når du vasker dit tøj, tager et brusebad eller skyller ud i toilettet, er det alle eksempler på husholdningsaktiviteter, der producerer spildevand. Industrier og virksomheder skal følge helt andre procedurer, når det gælder bortskaffelse af deres spildevand, men det er vigtigt at være opmærksom på, hvad dette refererer til, så du bedre kan beskytte miljøet. Spildevand kan også komme fra regnvandet fra dit tag, og dine tagrender.

Hvorfor er spildevand et problem?

Spildevand er et problem, fordi det indeholder forurenende stoffer, der kan skade både mennesker og miljø. Disse forurenende stoffer kommer fra mange forskellige kilder, men nogle af de mest almindelige kilder er rensningsanlæg, septiktanke, lossepladser og afstrømning fra landbruget. Når disse forurenende stoffer kommer ind i vores vandsystemer, kan de forårsage alle mulige problemer. De kan forurene vores drikkevand, dræbe fisk og andre vandlevende organismer og gøre vores strande og vandveje usikre.

Derfor er det vigtigt, vi værner om vores vandmilljø, hvis vi vil være sikre på, at naturen ikke tager skade af spildevandet. Det samme gælder for os mennesker.

Hvad kan vi gøre for at mindske spildevandets indvirkning?

Der er flere ting, vi kan gøre for at mindske spildevandets indvirkning på vores miljø. Du kan være med til at reducere mængden af spildevand ved at være opmærksom på dit vandforbrug. Luk for vandhanen, mens du f.eks. børster tænder eller barberer dig. Du kan installere et toilet med lavt skyl for at spare på vandet og opfordre folk i dit lokalsamfund til at gøre det samme. Jo mindre spildevand der er, jo mindre rå spildevand vil der være, der skal behandles.

Der er flere spildevandsrensningsanlæg i Danmark, der sørger for at rense spildevandet, før det kommer videre ud. Det betyder, at vandet bliver renset så grundigt, at det kan bruges som drikkevand efterfølgende.