Udlændinge- og Integrationsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Erhvervsministeriet

Finansministeriet

Forsvarsministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet