Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

Berlin, 23/06/2022 - 11:19

OVERBLIK: Tyskland har tre kriseniveauer for gasforsyning

Rusland har reduceret sine gasleverancer til Tyskland, og det rammer hele markedet.

Af: /ritzau/

Mens Rusland mindsker gastilførslen, er det tyske gasberedskab torsdag gået over til fase 2 - alarmfasen.

Men hvad betyder det egentlig?

Her følger en forklaring:

* Tyskland har tre kriseniveauer i forbindelse med gasforsyningen: early warning (tidligt varsel), alert (alarmtilstand) og emergency (nødsituation). Også EU opererer med tre kriseniveauer.

* Early warning erklæres, "når der foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som sandsynligvis vil resultere i en betydeligt forringet gasforsyningssituation". Tyskland har været i det stadie siden marts.

Hvis hændelsen indtræffer, vil det sandsynligvis føre til, at et af de næste kriseniveauer udløses. Det er et signal til aktørerne om at forberede sig.

* Alert er en "betydeligt forringet gasforsyningssituation", som markedet stadig er i stand til at håndtere.

Umiddelbart fører fase 2 i Tyskland ikke til ændringer, men aktører på gasmarkedet som for eksempel forsyningsselskaber er under større pres for at levere gas effektiv og finde gas fra alternative kilder.

Øgede omkostninger for forbrugerne og industrien er en mulighed under en særlig tysk energisikkerhedslov, men den er ikke taget i brug endnu.

* Emergency erklæres, når alle relevante markedsbaserede foranstaltninger er anvendt, men forsyningen fortsat er utilstrækkelig til at opfylde efterspørgslen, og der må indføres "ikke-markedsbaserede foranstaltninger", altså statslig indgriben. Det kan for eksempel være stop for leverancen af gas til visse virksomheder, der forbruger meget.

I grove træk er det først industrien, der modtager mindre gas i en sådan situation. Målet er, at husholdninger og kritiske institutioner som hospitaler først rammes senere.

Kilde: Energistyrelsen og nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/

Nyhedsarkiv