Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

København, 18/12/2019 - 10:55

Svinebønder stævner minister for forlængelse af øget kontrol

Danske svineproducenter er utilfredse med, at fødevareminister Mogens Jensen har forlænget ekstrakontrol.

Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Af: /ritzau/

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er blevet stævnet af brancheforeninger, der repræsenterer nogle af de danske producenter og eksportører af grise.

Det skyldes utilfredshed med, at ministeren har valgt at forlænge en skærpet kontrol af grisetransporter på ubestemt tid, og at forlængelsen skal finansieres ved hjælp af en gebyrstigning for eksportørerne på cirka 21 millioner kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra brancheforeningerne SamMark og Danske Svineproducenter, som står bag stævningen af ministeren.

- Vi synes, at fødevareministerens ageren er en hån mod branchen, og derfor har vi valgt at tage dette drastiske skridt, hvor vi må søge rettens vej for at få ordentlige forhold og nogle klare svar.

- Vi er ærgerlige over, at manglende korrekt kontrol og sanktionering i styrelsen skal føre til dyre og rigide kontroller, der kunne have været undgået, hvis blot Fødevarestyrelsen havde taget ansvar for deres manglende arbejde, siger Per Bardrum, direktør i Danske Svineproducenter, og Lisbet Hommelhoff, formand i SamMark.

Sagen handler om, at Fødevarestyrelsen siden 1. juli 2019 har foretaget øget kontrol af grisetransporter.

Den øgede kontrol skyldes, at det i 2018 år kom frem, at Fødevarestyrelsen i perioden 2012-2018 havde forsømt kontrollen og sanktioneringen af et stort antal logbøger i forbindelse med transport af levende smågrise.

På den baggrund vedtog den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti i december 2018 en politisk aftale om at styrke kontrollen af dyretransport i Danmark.

Som led i denne aftale fremgik det, at aftaleparterne skulle "mødes igen i december 2019 for at evaluere indsatserne og drøfte den fremtidige kontrol".

For omkring en måned siden lød det så fra fødevareministeren, at han ville forlænge den skærpede kontrol til et endnu ikke nærmere uddybet tidspunkt før sommeren 2020.

Her blev det også meddelt, at forlængelsen ville give en ekstraregning til eksportørerne.

- Jeg har valgt at forlænge den skærpede kontrol med transporten af grise, mens vi evaluerer om kontrollen er god nok.

- Jeg er af den klare overbevisning, at hvis man transporterer levende dyr i mange timer på Europas veje, så skal vi have styr på dyrenes helbred og transporterne.

- Jeg mener i øvrigt også, det kun er rimeligt, at det er transportørerne og svineproducenterne, der selv betaler for den kontrol, der skal til, siger Mogens Jensen i en skriftlig kommentar.

Ud over utilfredsheden med den forlængede ekstrakontrol og gebyrstigningen forklarer Danske Svineproducenter og SamMark også stævningen med, at alle eksportører har 48 timers karensperiode, fra de anmelder en transport, til den godkendes.

/ritzau/

Nyhedsarkiv