Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

Viborg, 03/10/2018 - 10:47

Landsret frifinder fotograf der trodsede politiets ordre

Landsret enig med byretten i, at pressefotograf havde lov til at tage billeder på motorvej af menneskestrøm.

ólafur Steinar Gestsson/arkiv/Ritzau Scanpix

Af: /ritzau/

Det var helt i orden, at pressefotograf Martin Lehmann fra dagbladet Politiken trodsede politiets ordre, da han fotograferede flygtninge på motorvejen.

Det slår Vestre Landsret fast, efter at Retten i Sønderborg tidligere på året nåede til samme resultat.

Fotografen var tiltalt for at forstyrre den offentlige orden ved at undlade at følge politiets påbud om at forlade den sønderjyske motorvej 9. september 2015.

Det var dengang, 300 flygtninge og migranter begav sig på vandring på motorvejen fra Padborg mod Sverige.

Politiet måtte afspærre motorvejen med store trafikale problemer til følge.

Det var politiets opfattelse, at pressens tilstedeværelse opildnede menneskemængden til at fortsætte vandringen.

Derfor udstak Syd- og Sønderjyllands Politi et påbud til pressefolkene om, at de skulle forlade motorvejen.

Det nægtede Martin Lehmann at følge, og han blev anholdt og kørt til politistationen i Aabenraa.

Han blev sigtet for brud på ordensbekendtgørelsen og modtog en bøde på 1500 kroner.

Fotografen nægtede at betale, og sagen blev indbragt for retten.

Byretten frifandt ham, og den dom har Vestre Landsret nu stadfæstet.

Landsretten argumenterer med, at "hensynet til nyhedsformidling er særlig vægtigt, når der som her var tale om en ganske ekstraordinær situation af stor samfundsmæssig interesse".

- Det forhold, at gruppen af flygtninge og migranter blev opildnet af pressens tilstedeværelse, og at nogle i gruppen muligt ønskede at anvende pressen til at skabe opmærksomhed om deres situation, kan ikke ændre på, at hensynet til nyhedsformidling skal tillægges betydelig vægt, hedder det.

/ritzau/