Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

København, 08/11/2018 - 10:57

Forsinkelser og flygtende passagerer fylder i DSB-regnskab

Der er langt mellem positive nyheder i DSB's regnskab for årets første ni måneder. Forsinkelser koster dyrt.

Uffe Weng/Ritzau Scanpix

Af: /ritzau/

DSB's regnskab for de første ni måneder af 2018 byder på en stribe triste nyheder. Forsinkelser har givet færre passagerer, og salget og overskuddet er faldet.

Det viser regnskabet, der netop er offentliggjort. For tredje kvartal alene gav DSB et underskud på 13 millioner kroner. For årets første ni måneder faldt resultatet med 280 millioner kroner til 117 millioner kroner.

- Resultatet for kvartalet er som forventet, og udviklingen i forhold til sidste år kan hovedsageligt henføres til stigende omkostninger til erstatningskørsel i forbindelse med sporarbejder og reduceret kontraktbetaling.

- Endvidere er kvartalet påvirket af lavere passageromsætning og lavere driftsomkostninger, skriver DSB i sit regnskab om tredje kvartal.

Samlet for de ni måneder er statens støtte skåret med 155 millioner kroner, passagerer har købt for 81 millioner kroner færre billetter, og der er betalt 136 millioner kroner i erstatningskørsler til kunderne.

I perioden blev der foretaget 137,2 millioner rejser med DSB i Danmark - et fald på 1,5 procent.

- Såvel S-tog som fjern- og regionaltog har mistet passagerer i forhold til samme periode sidste år.

- For S-tog skyldes nedgangen hovedsageligt store sporarbejder - især på Frederikssundstrækningen.

- For fjern- og regionaltog kan tabet især henføres til regionaltogstrafikken i Jylland og på Fyn samt trafikken over Storebælt. For rejser over Storebælt er konkurrencesituationen skærpet, og især biltrafikken vinder markedsandele, skriver DSB.

Mens punktligheden på S-togsnettet ligger på et højt niveau, så står det sløjt til for fjern- og regionaltogene.

Her faldt kundepunktligheden - det kunderne møder - til 78,3 procent i tredje kvartal. Det var under målet.

- Udviklingen kan blandt andet henføres til problemer med spor og signaler samt aldrende togmateriel. Hertil kommer forsinkelser fra Sverige.

- Vores kunder på Kystbanen har været særligt ramt af utilfredsstillende drift. Kystbanen har været delvist lukket på grund af sporrenoveringer og andre arbejder, skriver DSB.

DSB noterer, at den såkaldte operatørpunktlighed - den del af punktligheden, som DSB selv har ansvaret for - ligger over de krav, der er i de offentligt kontrakter.

DSB arbejder på at opgradere sine togsæt frem mod 2024, hvilket bør hjælpe på situationen.

/ritzau/