Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

København, 26/10/2022 - 10:58

FAKTA: Syv principper for hvem der skal have mere løn

Regeringen vil ikke sige, hvem den synes skal have mere i løn, men fremlægger en række principper for det.

Af: /ritzau/

Det er uvist, hvem der skal have mere i løn, da regeringen ikke vil sige, hvem den synes skal være omfattet. Det skal afklares i forhandlinger med repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere.

På et pressemøde onsdag fremlægger Socialdemokratiet dog syv principper for det:

* Skal bidrage til at løse rekrutteringsudfordringerne.

Udmøntningen skal bidrage væsentligt til at løse de rekrutteringsudfordringer, som velfærdssamfundet står overfor nu og i årene, der kommer.

* Skal sikre mere lige aflønning.

Udmøntningen skal nedbringe forskellen på, hvordan medarbejdergrupper med samme type uddannelse og opgaver aflønnes.

* Skal målrettes stillinger med borgernære opgaver.

Udmøntningen skal afspejle, at stillinger med borgernært arbejde har en afgørende værdi for velfærdssamfundet.

* Skal bidrage til, at flere arbejder på fuld tid.

Udmøntningen skal bidrage til, at flere medarbejdere i velfærden vælger at arbejde fuld tid frem for deltid.

* Skal bidrage til, at der bruges færre vikarer.

Udmøntningen skal bidrage til, at det bliver mere attraktivt at være fastansat frem for løst tilknyttet gennem eksempelvis vikarbureauer.

* Skal baseres på solidt fagligt grundlag.

Trepartsaftalen skal i videst muligt omfang baseres på Lønstrukturkomitéens arbejde. Analysegrundlaget skal sikre, at udmøntningen sker på et objektivt og sagligt grundlag.

* Skal indføres økonomisk ansvarligt.

Danmark lever af eksport. Derfor skal de konkurrenceudsatte private erhverv fortsat sætte rammen for lønudviklingen i samfundet. Der er den højeste inflation i årtier. Derfor skal forslaget være fuldt finansieret og indfases gradvist frem mod 2030.

Kilde: Socialdemokratiet.

/ritzau/

Nyhedsarkiv