Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

København, 04/08/2020 - 10:48

Don Ø efter skattedom: Vi lever i en bananrepublik

Dommerne er følgagtige over for skattemyndighederne. Det mener Flemming Østergaards advokat efter dom i byret.

Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Af: /ritzau/

Efter en dom i en skattesag konkluderer forretningsmanden Flemming Østergaard, at borgerne retssikkerhedsmæssigt lever i en bananrepublik.

Påstanden baserer han dels på egne erfaringer med systemet og dels på fagfolks kritiske udtalelser i den offentlige debat.

For eksempel fra den tidligere departementschef i Skatteministeriet Peter Loft.

Det er næsten umuligt for en privat part i en skattetvist at få medhold i en retssag, har Loft i en artikel påpeget.

Dette "åbenbare problem" bør man have en reel debat om, mener Peter Loft.

Dertil kommer, at det administrative klagesystem reelt er brudt sammen, mener den tidligere topfigur i ministeriet.

Retten i Lyngby fulgte i en dom sidste måned påstanden fra Skatteministeriet, som var repræsenteret af kammeradvokaten, i en sag, som var indbragt af Flemming Østergaard og hans selskab.

Og sådan går det for ofte, når borgeren fører retssag mod skattemyndighederne, pointerer Flemming Østergaards advokat i sagen, Leo Jantzen.

Advokaten har 25 års erfaring med skattesager. I en mail betegner han sig som "megafrustreret" over, at domstolene i for få tilfælde går Skatteministeriet imod - og det er en opfattelse, som mange af hans kolleger deler, lyder det.

I Østergaards sag er et af de centrale punkter, om skattemyndighederne efter seks år kan ændre en borgers skatteansættelse, selv om fristen for længst er overskredet. Ja, svarede retten.

- I dag er sagsbehandlingsreglerne i realiteten regler, som skattemyndighederne kan vælge at følge, hvis de har lyst hertil. Hvis de ikke har lyst, så kan de i realiteten lade være med det, da domstolene stort set ikke tilsidesætter skattemyndighedernes afgørelser, hvis bare afgørelsen materielt set efter domstolens opfattelse er rigtig, skriver advokaten.

Før i tiden var holdningen ved domstolene langt mere kritisk, mener Leo Jantzen. Da spillede regler en langt større rolle. Og dermed nød borgere bedre beskyttelse og forståelse i retsvæsenet.

- Hvis skattemyndighederne ikke overholdt reglerne, så fik de kontant afklapsning, da udgangspunktet var, at deres afgørelser blev kendt ugyldige. Og sådan bør det også være, mener advokaten.

Mens det for borgere stort er umuligt at få genoptaget deres skatteansættelser ekstraordinært, er der omvendt stort set fri bane for myndighederne til at gøre det samme. Det er en oplagt uretfærdighed, mener Leo Jantzen.

Dommerne har ifølge advokaten anlagt den kurs, at hvis borgeren har selvangivet forkert, er der så godt som altid tale om grov uagtsomhed - og dermed er betingelsen for at overskride en frist opfyldt.

Generelt har alle de regler, som skal beskytte skatteborgerne - herunder også reglerne om omgørelse - trange kår, mener advokat Leo Jantzen.

Staten får fuldt medhold i cirka 85 procent af retssagerne i landsretterne og i Højesteret, viste en undersøgelse, som advokat Lida Hulgaard offentliggjorde i 2014.

Resultatet hos de enkelte dommere varierer meget. I løbet af ti år havde nogle dommere aldrig givet en skatteyder medhold. Andre havde givet skatteydere medhold i cirka 25 procent af sagerne, påviste hun.

/ritzau/


Nyhedsarkiv