Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

København, 27/03/2020 - 10:58

Dommerformand kritiserer ny hastelov om højere straf

Hastelov om strengere straffe får dommerforeningens formand til at fare i blækhuset og skrive til ministeren.

Af: /ritzau/

I et brev skrevet i en personlig tone til justitsminister Nick Hækkerup (S) langer Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, ud efter de stramninger af straffeloven, som er under hastebehandling i Folketinget.

Lovforslaget vil skærpe straffen for kriminalitet, der på en eller måde relaterer sig til coronaepidemien. Blandt andet lyder det i lovforslaget, at tyveri af håndsprit i udgangspunktet skal straffes med ubetinget fængsel.

Hastebehandlingen betyder, at den normale høringsfase, som ændringer af straffeloven - og andre lovforslag - skal igennem, forsvinder.

I brevet - som Mikael Sjöberg indleder med ordene "Kære Nick" og afslutter med "Med venlig hilsen Mikael" - langer dommerformanden netop ud efter, at man er alt for orienteret mod konkrete eksempler.

- Det er pædagogisk måske meget godt, men en noget uhensigtsmæssig måde at lovgive på. Eksempler kan aldrig dække dagligdagens virkelighed. Med eksempler risikerer man at snævre, hvor det er utilsigtet, og åbner ikke for rimelige undtagelser, lyder det blandt andet i brevet.

Sjöberg foreslår, at man begrænser sig til at skrive, at coronarelateret kriminalitet skal ses som en skærpende omstændighed. Så skal dommerne nok dømme derefter, skriver han.

Han bemærker også, at det kan være problematisk at hæve strafferammen - altså lovens angivelse af forbrydelsens minimale og maksimale straf. Forslaget vil i visse tilfælde firedoble denne.

Mikael Sjöberg påpeger, at strafferammen skal ses i relation til strafferammer for andre forbrydelser. Og hvis man hæver strafferammen markant for én type kriminalitet, så står det måske ikke mål med, hvad straffen er for en anden type kriminalitet.

Dommerformanden slutter sit brev med en antydning af, at lovstramningerne har karakter af symbolpolitik - altså at det ikke er et tiltag mod et reelt og betydeligt problem.

- Hastelovgivning er i orden, når der foreligger en nødretssituation. En sådan har vi rent sundhedsmæssigt i disse dage og uger. Man kan spørge sig selv, om vi også har en nødretssituation med kriminaliteten, når man tager Rigspolitiets talmateriale in mente, skriver Mikal Sjöberg.

/ritzau/

Nyhedsarkiv